BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NÂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG CỦA TRƯỜNG MN TÂN CÔNG CHÍ NĂM HỌC 2020-2021

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non là tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên trong nhà  trường, thực hiện xây dựng chuyên đề “Trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

Sinh hoạt chuyên môn tại trường là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên học hỏi, trao dồi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động học theo chương trình giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo và nhà trẻ.

Sáng ngày 26/2/2021, Trường mầm non Tân Công Chí tổ chức sinh hoạt chuyên môn của 2 tổ chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hoạt động khám phá khoa học lớp lá 1 – Cô : Phan Thị Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động khám phá khoa học các bé lớp chồi 1- Cô Thu Trang

 

Sinh hoạt chuyên môn theo đúng kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tích cực áp dụng phương pháp thực hành giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, lực chọn các hoạt động được linh hoạt, đảm bảo với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trẻ của nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh cán bộ quản lí, giáo viên cùng trao đổi trong buổi sinh hoạt chuyên môn

Góp phần đánh giá tinh thần tự bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng kĩ năng sư phạm và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên của nhà trường.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn các đồng chí giáo viên tham gia dự và trao đổi rút kinh nghiệm, thống nhất các  bước tiến hành, phương pháp tổ chức hoạt động, cách thức soạn giáo án..và đây chính là phương tiện hỗ trợ giúp cho các đồng chí giáo viên cũng như trường mầm non nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường ngày một đi lên.

 

        Nguồn: Trường MN Tân Công Chí          Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh